Festiwal z błogosławieństwem! Chrześcijańskie Granie po raz 8.

7 biskupów z całej  Polski wyraziło swoje poparcie i błogosławieństwo dla uczestników i organizatorów 8. Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Wydarzenie odbędzie się na Arenie Ursynów w Warszawie już 25 listopada 2018 roku.

„Od kilku lat rozpoczynamy przygotowania festiwalu prosząc o błogosławieństwo biskupów i o modlitwę zakony z całego kraju. W tym roku  nie zawiedliśmy się. Otrzymaliśmy informacje o wsparciu duchowym od 7 biskupów i wielu zgromadzeń. Wierzymy, że z taką pomocą możemy z większą mocą tworzyć na chwałę Boga.”- informują organizatorzy festiwalu „Chrześcijańskie Granie”.

W tym roku swoje błogosławieństwo przesłał m.in. Arcybiskup Józef Kupny z Wrocławia, Arcybiskup Adam Szal z Przemyśla, biskup Artur Miziński, sekretarz KEP. Swoje słowo skierował także Abp Stanisław Gądecki, który gratuluje trzeciej rocznicy działalności fundacji „Chrześcijańskie Granie” oraz podjętych do tej pory inicjatyw. „Cieszą mnie planowane inicjatywy, w tym 8. Festiwal Chrześcijańskie Granie, organizowany wespół z Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce w Warszawie.” – napisał w liście Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Festiwal popierają biskupi z Warszawy. Biskup warszawsko – praski Romuald Kamiński zauważa: „Chrześcijańskie Granie – Festiwal i Fundacja – krzepią i zadomawiają się wśród środowisk promujących chrześcijańską muzykę już nie tylko w Warszawie i na Mazowsza, ale także poza nimi. Serdecznie gratuluję”. Swoje słowo skierował również metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz: „Życzę, aby różnorodność muzycznych klimatów stała się świętowaniem wiary, niezwykłej modlitwy i doświadczeniem wspólnoty Kościoła, jak również przyczyniła się do dalszego rozwoju i popularyzowania muzyki chrześcijańskiej.”

Nie zabrakło w tym roku błogosławieństwa oraz zapewnienia o modlitwie od ks. Abp Marka Jędraszewskiego z Krakowa. ” Zapoznawszy się z działalnością fundacji „Chrześcijańskie Granie”, która poprzez muzykę pragnie docierać do wielu zakątków naszej Ojczyzny z Bożym przesłaniem, by w ten sposób formować serca słuchaczy, uwrażliwiając je i otwierając na Dawcę darów miłości, pokoju i piękna z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa”.

 

Fundacja Chrześcijańskie Granie; Nr konta: 46 1050 1012 1000 0090 3065 9909 (tytułem: darowizna na cele statutowe)


8. Festiwal Chrześcijańskie Granie – Warszawa, Arena Ursynów, 25 listopada 2018

Kup bilet w dobrej cenie na
WWW.EVENTIM.PL

Scroll to Top